mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Om leerlingen optimaal te laten presteren is goede voeding van wezenlijk belang. Dat uitgangspunt zien we terug in de kantine van onze school: onze schoolkantine voldoet aan de 'Richtlijnen Gezondere Kantines' van het Voedingscentrum. We hebben daarin het hoogst haalbare niveau bereikt in juni 2016: GOUD!

Dit houdt in:

  • er wordt groente en fruit aangeboden;
  • minimaal 80% van het aanbod bestaat uit 'betere keuze'-producten;
  • de inrichting van de catering stimuleert de leerlingen automatisch deze 'betere keuze' te maken; water drinken wordt gestimuleerd.